Menu

Tijden en tarieven

De tarieven voor 2023

Intakegesprek met behandeling    75,- 1 uur
Vervolgbehandeling acupunctuur   60- 3 kwartier
Laser licht therapie  60,- 3 kwartier
Cupping  45,- half uur
Acupunctuur met Chinese kruiden  60,- 1 uur
Kinderen (laser licht therapie)  45,-  half uur

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunnen de kosten voor het acupunctuur consult geheel of gedeeltelijk worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt, kunt u vinden in de polisvoorwaarden of op de ¨Zorgverzekeringwijzer¨. Omdat acupunctuur wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering gaat dit niet af van uw eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit het basispakket.

Als acupuncturist ben ik aangesloten bij  de Nederlandse vereniging voor Acupunctuur en de KAB-koepel. Daarnaast eveneens geregistreerd in het BIG-register. Deze beroepsverenigingen waarborgen een zo hoog mogelijke kwaliteit van aangesloten T.C.M. (Traditional Chinese Medicine) therapeuten. Zij controleert regelmatig het niveau van deskundigheid, zowel van de therapeuten als de opleidingen voor T.C.M. De Nederlandse vereniging voor acupunctuur verplicht haar leden jaarlijks  geaccrediteerde bij- en nascholing te volgen, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Registratienummer NVA (nederlandse vereniging voor acupunctuur : D3955
AGB-code zorgverlener : 90-047690
AGB code praktijk: 90063435

Inschrijfnummer kamer van koophandel: 69412383
Big registratie: https://www.bigregister.nl/?bignummer=29031338530