Menu

Waarborg (verenigingen)

Panta Rhei is aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor acupunctuur.

Dat betekent dat uw behandeling erkend wordt door uw verzekeraar en u de kosten veelal vergoed zult krijgen – zie: Zorgverzekeringwijzer. Maar wat nog veel belangrijker is: u weet hierdoor dat u goed zit. Bij een betrouwbare, goed gekwalificeerde acupuncturist die haar kennis en kunde volledig up to date heeft – één van de voorwaarden en functies van het lidmaatschap.

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) bestaat sinds 1977 en is de grootste, overkoepelende, beroepsvereniging voor acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland. Als praktiserend lid laten zij alleen acupuncturisten toe met een voltooide westers medische scholing op ten minste hbo-niveau en een door de NVA erkende acupunctuuropleiding. Ook zijn de leden verplicht jaarlijkse nascholingsdagen te volgen.
De NVA staat garant voor de hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening van de bij haar aangesloten acupuncturisten. Daarvoor hanteert de NVA gedragsregels en regels betreffende ethiek. Meer informatie: NVA